Pracownicy

1. Georgis Bogdanis - Dyrektor
2. Wiktor Hajduk - Zastępca Dyrektora
3. Ewa Bajerowicz - Główna Księgowa
4. Alicja Zielińska – Kierownik Biura
5. Karolina Bogdanis - Specjalista ds. administracyjnych
6. Wiesława Sobczak – Specjalista ds. administracyjnych
7. Alicja Klajbor – Sekretariat
8. Marlena Hajduk – Specjalista ds. marketingu
9. Przemysław Bartnik – Kierownik ds. organizacyjno-prawnych
10. Marian Bartnik – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
11. Artur Dettlaff – Kierownik działu przygotowania usług
12. Sławomir Kamiński – Specjalista ds. przygotowania usług
13. Zbigniew Świrkowicz – emerytowany pracownik
14. Adrian Grodzicki – Specjalista ds. zabezpieczeń
15. Łukasz Klajbor – Specjalista ds. zabezpieczeń
16. Sebastian Stefański - Zastępca dyrektora ds. technicznych
17. Jacek Zieliński - Specjalista ds. zabezpieczeń
18. Leszek Hennig - Specjalista ds. zabezpieczeń
19. Mirosław Sip - Specjalista ds. zabezpieczeń
20. Tomasz Dziewiątkowski - Specjalista ds. zabezpieczeń
21. Jan Dawidowski - Specjalista ds. zabezpieczeń
22. Grzegorz Zięba - Specjalista ds. zabezpieczeń
23. Mateusz Karluto - Specjalista ds. zabezpieczeń
24. Mariusz Waś - Specjalista ds. zabezpieczeń
25. Bartosz Zieliński - Instalator
26. Paweł Waś - Instalator
27. Michał Ciechanowicz - Instalator
28. Michał Kiszkurno - Specjalista ds. nowych technologii - aparaty latające
29. Janusz Szczypior - Administrator bazy danych Microsystem
30. Mateusz Marciniak - Instalator serwisant
31. Leszek Mirjuk - Kierownik serwisu region Warszawa
32. Arkadiusz Leśniowski - Instalator serwisant region Warszawa
33. Artur Gałązka - Instalator serwisant region Warszawa
34. Łukasz Frelek - Instalator serwisant region Warszawa