Pracownicy

1. Georgis Bogdanis - Dyrektor
2. Wiktor Hajduk - Zastępca Dyrektora
3. Ewa Bajerowicz - Główna Księgowa
4. Alicja Zielińska – Kierownik Biura
5. Karolina Bogdanis - Specjalista ds. administracyjnych
6. Wiesława Sobczak – Specjalista ds. administracyjnych
7. Marlena Hajduk – Specjalista ds. marketingu
8. Przemysław Bartnik – Kierownik ds. organizacyjno-prawnych
9. Marian Bartnik – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
10. Artur Dettlaff – Kierownik działu przygotowania usług
11. Sławomir Kamiński – Specjalista ds. przygotowania usług
12. Zbigniew Świrkowicz – Kierownik ds. zabezpieczeń
13. Adrian Grodzicki – Specjalista ds. zabezpieczeń
14. Łukasz Klajbor – Specjalista ds. zabezpieczeń
15. Sebastian Stefański - Zastępca dyrektora ds. technicznych
16. Jacek Zieliński - Specjalista ds. zabezpieczeń
17. Leszek Hennig - Specjalista ds. zabezpieczeń
18. Mirosław Sip - Specjalista ds. zabezpieczeń
19. Tomasz Dziewiątkowski - Specjalista ds. zabezpieczeń
20. Jan Dawidowski - Specjalista ds. zabezpieczeń
21. Grzegorz Zięba - Specjalista ds. zabezpieczeń
22. Mateusz Karluto - Specjalista ds. zabezpieczeń
23. Mariusz Waś - Specjalista ds. zabezpieczeń
24. Bartosz Zieliński - Instalator
25. Paweł Waś - Instalator
26. Michał Ciechanowicz - Instalator
27. Michał Kiszkurno - Specjalista ds. nowych technologii - aparaty latające
28. Janusz Szczypior - Administrator bazy danych Microsystem
29. Leszek Mirjuk - Kierownik serwisu region Warszawa
30. Arkadiusz Leśniowski - Instalator serwisant region Warszawa
31. Piotr Jarocki - Instalator serwisant region Warszawa