Postępowania dofinansowane ze środków publicznychProgram PBS III

Projekt "Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego", dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3. Archiwum ogłoszeń

 


Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR

Projekt „Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”