Współpraca z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nawiązaliśmy współpracę z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego celem wykonania prac naukowo badawczych oraz audytów m.in.:
– w budynku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
– na obiektach Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie.
Mamy nadzieję, że współpraca będzie dalej tak owocna jak dotychczas.

Kategorie Bez kategorii