Współpraca z firmą NDI S.A.

We współpracy z firmą NDI S.A. realizujemy prace polegające na wykonaniu instalacji teletechnicznych w budynkach biurowych związanych z obsługą turystyki i rekreacji MARINA 2 , MARINA 3.

Kategorie Bez kategorii