„Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa“

W ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa“ braliśmy udział w spotkaniach, których celem było upowszechnianie założeń projektu, praktyczna prezentacja narzędzia pomiaru wartości kapitału ludzkiego (NKL) i korzyści wynikających z jego stosowania w firmie. Kapitał ludzki jest elementem wartości przedsiębiorstwa. W celu udowodnienia tego twierdzenia PARP oraz SGH przeprowadził szereg badań, które rozpoczęły projekt. Brak świadomości znaczenia gromadzonych danych na temat kapitału ludzkiego oraz brak wiedzy na temat możliwości i sposobu pomiaru jego wartości przyczynia się do tego, że polscy pracodawcy wciąż niechętnie inwestują w szkolenia i inne formy rozwoju swoich pracowników. Konsekwencją takiego podejścia jest brak wysoko wykwalifikowanej kadry, co negatywnie wpływa na poziom konkurencyjności polskich firm i możliwości dalszego rozwoju.
Założeniem projektu jest przekonanie przedsiębiorców, że inwestowanie w podniesienie kompetencji pracowników jest korzyścią dla całej firmy. Zachęcamy wszystkie firmy do wzięcia udziału w tym projekcie.

Kategorie Bez kategorii