„Pokolenia Bazylice Mariackiej”

Pragniemy zachować jeden z cenniejszych zabytków lokalnej architektury. Dokładamy swoją cegiełkę w akcji: „Pokolenia Bazylice Mariackiej” Namawiamy również wszystkich, którym leży na sercu piękno naszego regionu, o wsparcie zbiórki na remont dachu Bazyliki Mariackiej zwanej Koroną miasta Gdańska. Link: Bazylika Mariacka

Kategorie Bez kategorii