Uhonorowanie za dorobek naukowy i wdrożeniowy Pana Profesora Andrzeja Czyżewskiego.

26 stycznia organizacja Pracodawcy Pomorza, na wniosek Banku PKO BP i firmy Microsystem, na swojej dorocznej Gali Pracodawców, uhonorowało za dorobek naukowy, wdrożeniowy, a w szczególności za Projekt IDENT, Pana Profesora Andrzeja Czyżewskiego, Kierownika Projektu i naszego przyjaciela, nagrodą Primum Cooperatio.

Efektowną statuetkę wręczyli Panu Profesorowi wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz wiceprezes Banku PKO BP Rafał Antczak