Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej

W dniach 21-22.11.2018 we Wrocławiu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – wyzwania i rekomendacje”.Głównymi tematami konferencji były: Terroryzm, zagrożeniem dla obiektów użyteczności publicznej, Zabezpieczenia techniczne, jako narzędzie do wsparcia bezpieczeństwa, w tym antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej, Ochrona IK oraz obiektów podlegających i nie podlegających obowiązkowej ochronie, Działania antyterrorystyczne … Czytaj dalej