Festiwal NDI Sopot Classic

Zarządowi, Radzie Nadzorczej, wszystkim naszym serdecznym Koleżankom, Kolegom oraz Przyjaciołom z Grupa NDI chcielibyśmy pogratulować okrągłej 30-tej rocznicy działalności.Składamy z tej okazji najlepsze życzenia wszelkich dalszych sukcesów – mamy nadzieję – z naszym skromnym udziałem… Chcielibyśmy też podziękować za zaproszenie na wspaniały „Festiwal NDI Sopot Classic”.Uczestnictwo w tej uroczystości należało do niesłychanych przyjemności!