Audyt

W dniu 13.11.2015 r. w siedzibie Microsystem Sp. z o.o. miał miejsce audyt przeprowadzony przez Audytora Polskiego Rejestru Statków S.A. Celem audytu była weryfikacja wyników, uzyskanych przez Microsystem Sp. z o.o. na podstawie ankiety samooceny, w związku z udziałem Spółki w Konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości 2015, organizowanym przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku oraz Polski Rejestr Statków S.A., w ramach XIX edycji tego konkursu.
Podczas audytu, przedstawiciel Microsystem udzielił Audytorowi PRS niezbędnych informacji oraz przedstawił obowiązujące w Spółce standardy postępowania, w zakresie objętym przedmiotem ankiety (m.in. uprawnienia Spółki i jej pracowników oraz ochrona danych osobowych).