Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej

W dniach 21-22.11.2018 we Wrocławiu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – wyzwania i rekomendacje”.
Głównymi tematami konferencji były:

  • Terroryzm, zagrożeniem dla obiektów użyteczności publicznej,
  • Zabezpieczenia techniczne, jako narzędzie do wsparcia bezpieczeństwa, w tym antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej,
  • Ochrona IK oraz obiektów podlegających i nie podlegających obowiązkowej ochronie,
  • Działania antyterrorystyczne w obiektach w kontekście specyfiki współczesnych zagrożeń.
BABUP_Wroclaw