Dla Polskiej Izby Systemów Alarmowych

Wspieramy Polską Izbę Systemów Alarmowych w wydaniu dwumiesięcznika pn.: SEC&AS – Bezpieczeństwo i Systemy Alarmowe.