Dzień Biometrii w banku PKO BP w Warszawie

Innowacyjne i nowoczesne bankowanie bez haseł i kodów Dzień biometrii, zorganizowany został w centrali Banku PKO BP. W trakcie prezentacji omówiono postępy projektu prowadzonego przez Departament Bezpieczeństwa Banku, Politechnikę Gdańską oraz Microsystem. Projekt badawczy poświęcony jest zastosowaniu biometrii w bankowości. Budżet projektu wynosi 9,82 mln zł, z czego 3,63 mln zł to dotacja uzyskana z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W Banku testowane będą prawdopodobnie już w 2017 roku opracowane wspólnie z partnerami stanowiska umożliwiające autoryzację operacji bankowych, podpisywanie wniosków i pism w oparciu o technologię biometryczną. Pozwoli na to specjalnie stworzony do tego celu elektroniczny długopis. To tylko element będący na wyposażeniu urządzenia analizującego jednocześnie głos klienta, układ naczyń krwionośnych dłoni i kształt twarzy. System będzie również skanował dokumenty tożsamości, który ma zapobiegać fałszywej identyfikacji klientów przy jednorazowym wprowadzaniu danych biometrycznych do systemu.
Dzięki czterem sposobom potwierdzania tożsamości system ma umożliwiać identyfikację klientów we wszystkich możliwych kanałach kontaktu klienta z instytucją, a więc w oddziale, poprzez call center, w serwisie internetowym oraz mobilnym. Wszystkie te zebrane dane porówna z zapisanymi w bazie wzorcami i na tej podstawie przeprowadzi identyfikację oraz autoryzację. Niepowtarzalne – inne dla każdego człowieka – dane biometryczne będą przechowywane w postaci szyfrowanej. Cały system podnosi nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale też komfort klientów korzystających z bankowości.
Podczas dnia biometrii pokazano również film pokazujący testowe biometryczne stanowisko do obsługi klientów w banku wyposażone w autorskie urządzenia.
Na temat funkcjonujących na rynku rozwiązań opowiadali eksperci firm Fujitsu, Hitachi oraz IC Solutions.