MICROSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w 1985 roku w Gdańsku. Jej kapitał jest w 100% polski, a założycielami są absolwenci i pracownicy Wydziału Elektroniki (aktualnie ETI) Politechniki Gdańskiej.

Obecnie MICROSYSTEM zarządza Prezes Zarządu Georgis Bogdanis. Aktualna siedziba firmy znajduje się w Gdańsku Osowej.

Trochę historii…

Początkowo MICROSYSTEM zajmował się generalnie usługami informatycznymi, latami uznawany za lidera na rynku oprogramowania do zarządzania, zbierał nagrody i wyróżnienia krajowych targów i konkursów oraz realizował projekty informatyczne zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W 1990 roku rozszerzono sferę działalności spółki o projektowanie i wykonawstwo (instalowanie i uruchamianie) w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych, co obecnie – wraz z szeroko rozumianą obsługą serwisową systemów i urządzeń – stanowi podstawową branżę działalności spółki.

Misja MICROSYSTEM to ciągłe rozwijanie poziomu i jakości zabezpieczeń elektronicznych w drodze dobrej współpracy z producentami urządzeń, klientami, jednostkami naukowymi oraz podmiotami działającymi w tej samej branży. Postępuje przy tym zawsze etycznie oraz w zgodzie z zasadami dobrych obyczajów handlowych.

Firma korzysta z najnowszych technologii i rozwiązań sprzętowych, które stara się wdrażać z korzyścią dla jej klientów. Nieustannie podnosi również kwalifikacje jej pracowników, którzy w celu realizacji powyższego, pracownicy regularnie uczestniczą w licznych szkoleniach, konferencjach, targach, wystawach, itp.

MICROSYSTEM zatrudnia około 30 pracowników etatowych, głównie w specjalnościach projektowania, instalowania i uruchamiania analogowych i cyfrowych systemów zabezpieczeń technicznych.

Pracownicy Spółki posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, jej specjaliści w zakresie zabezpieczeń posiadają wymagane prawem uprawnienia, są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadają stosowne certyfikaty (zaświadczenia) projektantów systemów zabezpieczeń, a także uprawnienia do eksploatacji i dozoru instalacji energetycznych do 1kV.

MICROSYSTEM posiada Koncesję MSWiA nr L-0428/00 z dnia 31 marca 2000 roku na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, a także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia nr 18/III-14/T/WIII/2010 z dnia 30 marca 2010 r.

Firma ma w posiadaniu także procedury ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych i autoryzacje wiodących producentów zabezpieczeń i sieci strukturalnych.

Projekty z udziałem MICROSYSTEM

Efektem dotychczasowych działań firmy MICROSYSTEM jest uzyskanie i późniejsze wykonanie wielu szczególnie atrakcyjnych i trudnych realizacyjnie zamówień, a także zaufanie i pozytywna opinia klientów. Pośród zrealizowanych inwestycji (w większości pod klucz), w ramach których zrealizowane zostały systemy zabezpieczeń, wymienić można m.in.:

• Centrum Gemini w Gdyni;
• Centrum Handlowe Alfa w Gdańsku;
• Centrum Finansowe Puławska w Warszawie;
• Stadion Energa Arena w Gdańsku;
• Międzynarodowe Targi Gdańskie AMBEREXPO;
• Gdański Teatr Szekspirowski;
• Pomorska Kolej Metropolitalna (Lokalne Centrum Sterowania i przystanki);
• przystanki PKP Informatyka;
• Centrala i oddziały Banku PKO BP S.A. w całej Polsce – od 1990 roku ponad 1000 instalacji.
  Firma jest jednym z partnerów technicznych banku w zakresie systemów zabezpieczeń bankowych;
• obiekty 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie (dawniej:
  Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej);
• placówki dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Europie;
• Bazylika Mariacka w Gdańsku.

Achievements

Spółka jest Partnerem Biznesowym wielu renomowanych dystrybutorów sprzętu i oprogramowania, m.in.: UTC Fire & Security, Lenel (VAR), C&C Partners i Technology, KABA Polska, Siemens, Schrack Polska, Draftel, Alpol. Była jednym z pionierów i liderów monitoringu prowadzonego z powietrza. Pierwsze drony wdrożone zostały do oferty w 2005 roku, wykonano wiele lotów, zdjęć i inspekcji istotnych obiektów na terenie całego kraju.

MICROSYSTEM Sp. z o.o., together with leading companies in the industry, initiated the establishment of the Polish Chamber of Alarm Systems, to which it constantly delegates its representatives.

From the very beginning, the company has been cooperating with the institutes and departments of the Gdańsk University of Technology, implementing, inter alia, numerous projects and tasks in the field of photogrammetry (drones), visual and acoustic image analysis (Department of Multimedia Systems). Currently, together with the Department of Multimedia Systems GUT and the Department of Security of the Bank PKO BP, it is implementing a biometric project supported by the National Center for Research and Development.

Firma utrzymuje najnowocześniejsze narzędzia informatyczne, stosują szyfrowaną korespondencję i zdalną obsługę klientów, posiada własny park maszynowy i transportowy, serwery FTP i niezbędny osprzęt komputerowy (Lab) do projektowania i uruchamiania systemów, a także niezastąpione ekipy instalatorów i serwisantów na terenie całego kraju. Na potrzeby wybranych klientów dysponuje dedykowanymi zespołami serwisowymi w Sopocie i w Warszawie. Prezes Zarządu Georgis Bogdanis należy do grona członków Konwentu Politechniki Gdańskiej i również jest wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

MICROSYSTEM to laureat wielu nagród i wyróżnień. W latach 2012 i 2013 został umieszczony przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk na liście 500 Najbardziej Innowacyjnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce, zaś w 2015 roku otrzymał tytuł Geparda Biznesu 2014 branży budowlanej przyznawany przez Instytut Nowoczesnego Biznesu najbardziej dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom w Polsce. Został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami w tym m.in. przez Wicepremiera Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodę Pomorskiego, Polską Izbę Systemów Alarmowych, PKO Bank Polski S.A., P.B.O. BUDOPRZEM Olsztyn, ID Electronics Sp. z o.o., UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o., ALPOL Sp. z o.o., Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Nowator Papier i Poligrafia Sp. z o.o., Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Polski Rejestr Statków (laureat konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości), a także otrzymał Kordierytowy Kompas – innowacje dla bezpieczeństwa nas wszystkich”.