Inteligentna Analiza Obrazu

Już w 2002 roku badania przeprowadzone przez Buyer Beware (UK) dowiodły, że operator tradycyjnego monitoringu po 12 minutach nieprzerwanego obserwowania wideo traci nawet do 45% zdolności do rozpoznawania, rozróżniania i interpretowania bodźców wzrokowych, a już upływie 22 minut zdolności te spadają nawet o 95%! Z kolei badania Sandia National Labs (USA) wskazują, że operator monitoringu może kontrolować pojedynczy monitor przez 20min, po tym czasie zaczyna nie zauważać zdarzeń.

Microsystem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i klientów, wprowadza do oferty kompleksowy inteligentny system do nadzoru i analizy wideo IntelliVIX© firmy Illisis Europe, europejskiego oddziału CUDO Communication z Korei Południowej. System analizuje wideo w czasie rzeczywistym z kamery CCTV lub nagrania z wysoką dokładnością.

Firma Illisis Europe posiada jako jedna z niewielu certyfikat CPNI® potwierdzający wysoką skuteczność systemu i dopuszczeniu go do użytku przez rząd brytyjski. Dzięki czemu mamy pewność, że system monitoringu w połączeniu z systemem inteligentnej analizy wideo przestaje być narzędziem pasywnym służącym jedynie do obserwacji, a staje się aktywnym wsparciem.


Approved for UK Government Use, for details contact CPNI


IntelliVIX

IntelliVIX to kompleksowy inteligentny system do nadzoru wideo, który analizuje wideo w czasie rzeczywistym z kamery CCTV lub nagrania. Potrafi wykryć, śledzić lub klasyfikować poruszające się obiekty, poinformować o wystąpieniu predefiniowanego zdarzenia oferując w dowolnej chwili możliwość nagrywania, odtwarzania, przeszukiwania.

W przypadku wykrycia śledzonego, sklasyfikowanego obiektu w predefiniowanym zdarzeniu, system poinformuje operatora w czasie rzeczywistym. Operator może zapisać nagranie wideo, dane obiektu, metadane zdarzenia, oraz na ich podstawie błyskawicznie przeszukać całe nagranie.

Główne funkcjonalności:

• Śledzenie, wykrywanie oraz klasyfikowanie obiektów
• Filtrowanie obiektów poprzez atrybuty
• Wykrywanie zdarzeń na postawie predefiniowanych reguł :
         Przekroczenie wirtualnej granicy, wejście/opuszczenie strefy
         Włóczęgostwo, podejrzane zachowanie
         Niewłaściwy kierunek ruchu
         Zatrzymany pojazd
         Grupowanie obiektów
         Porzucony obiekt
         Zniknięcie obiektu
         Dym, płomień
         Niebezpieczny poziom wody
         Upadek, utonięcie człowieka
         Czas bez ruchu
• Automatyczne śledzenie PTZ Master, Slave, wirtualne śledzenie PTZ
• Wykrywanie twarzy
• Rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów (LPR)
• Mapa ciepła (heat map)
• Stabilizacja obrazu i redukcja szumów
• Definiowanie wielu rodzajów zdarzeń na jednym strumieniu wideo
• Tryb wyszukiwania na osi czasu
• Wyszukiwanie i przeglądanie zdarzeń, obiektów.

Przykładowe video:

Automatyczne śledzenie PTZ:

Liczenie osób:

Wykrywanie ognia:

Wykrywanie dymu:

Wirtualna granica: