Jubileusz pani profesor Marianny Sankiewicz- Budzyńskiej i profesora Gustawa Budzyńskiego

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim przy ul. W. Bogusławskiego odbył się uroczysty jubileusz znakomitych uczonych i pedagogów. Uroczystość została przygotowana przez absolwentów Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej.