Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT

W dniach 17-19 marca 2017 roku na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT. Celem konferencji było propagowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i produktami, analizy, przywództwa i kompetencji miękkich w branży IT, a także narzędzi dla jakości oprogramowania. Pracownicy naszej firmy wzięli udział w ścieżce beProductManager, której tematyka dotyczyła zarządzania produktem.