„Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego”

tab1

Zawarcie umowy Konsorcjum Naukowego z PKO BP SA i Politechniką Gdańską na realizację projektu – „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego”  Projekt dotyczy opracowania hybrydowej technologii, umożliwiającej automatyczną weryfikację tożsamości klienta banku, oferującej wysoką skuteczność weryfikacji oraz podwyższenie wygody jej dokonywania.  Przewidziano akwizycję danych pochodzących z czujników biometrycznych i dowodów tożsamości a następnie przetworzenie ich, fuzję i analizę, zmierzająca do niezawodnego potwierdzania tożsamości w oparciu o technologie wielomodalnej identyfikacji biometrycznej.  Weryfikacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem oryginalnych propozycji opartych m. in. na wielowymiarowej analizie dynamicznego podpisu elektronicznego, składanego z pomocą specjalnego długopisu i na nowych zastosowaniach fotogrametrii laserowej. Wyniki projektu zostaną opublikowane w renomowanych czasopismach i wykorzystane w pracach doktorskich pracowników Uczelni i współpracujących przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w ramach III Konkursu Programu Badań Stosowanych zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – w załączeniu informacja jaka powinna zostać umieszczona pod tekstem.