OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Organizatorzy Mistrzostw postawili przed każdym z biorących udział w eliminacjach 180 pytań ogólnych i 73 pytania techniczne oraz w sumie 759 propozycji odpowiedzi. Zawodnicy indywidualnie udzielali odpowiedzi na pytania pracując na końcowy wynik swojego Zespołu. Ocena Zespołu była sumą ocen indywidualnych.

Tym bardziej jesteśmy dumni, iż zespół w składzie Jacek Zieliński i Leszek Hennig zakwalifikował się do finału V Mistrzostw MPISA 2016 zajmując 3 pozycję.

Serdecznie gratulujemy.