Spotkanie członków konsorcjum (Microsystem, Politechnika Gdańska, PKO BP)

W dniu 24.07.2015 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie członków konsorcjum (Microsystem, Politechnika Gdańska, PKO BP) realizującego Umowę nr PBS3/B3/26/2015 zawartą w dniu 20.04.2015 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pn. „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego”. W pierwszej części spotkania uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Pracowni Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Spotkanie otworzył Kierownik Projektu prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej, który przedstawił gościom z KWP Gdańsk ramowe informacje, dotyczące Projektu. Omówiony został m.in. zakres placówek przewidywanych do testowania nowych stanowisk, a także założenia dotyczące możliwości maksymalnego uniezależnienia się przedmiotu projektu od nieuchronnych zmian technologicznych.

Przy okazji przedstawiania przez przedstawicieli PG podstawowych zasad dynamicznej analizy podpisu, opisane zostały jego niepowtarzalne elementy, a także metody parametryzacji podpisu (np. analiza statyczna i dynamiczna; analiza w dziedzinie czasowej lub częstotliwościowej). W dalszej części poruszone zostały zagadnienia związane z poszczególnymi modalnościami przewidywanymi do zastosowania na stanowiskach, ze wskazaniem metod identyfikacyjnych najbardziej niezawodnych. Ogólnie omówione zostały również m.in. grupy kosztów, które ponoszone są w związku z zastosowaniem papieru dla celów bankowych oraz przewidywane grupy oszczędności osiąganych w związku z ograniczeniem jego stosowania w wyniku Projektu.

Podczas swojej prezentacji przedstawiciele Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku omówili m.in. kryminalistyczny podział stosowany w badaniach dokumentów, a także wprowadzili  uczestników spotkania w zagadnienia, związane z różnicą między grafologią a kryminalistycznymi badaniami pismoznawczymi. Została również przedstawiona aktualnie stosowana w analizie pisma/podpisów metoda graficzno-porównawcza wraz z katalogiem zespołów cech pisma tj. cech syntetycznych, topograficznych, motorycznych, mierzalnych, konstrukcyjnych, który to katalog każdorazowo wykorzystywany jest w badaniu rękopisów.

W wyniku spotkania przedstawicieli konsorcjum z przedstawicielami KWP Gdańsk, nawiązana została współpraca oraz doszło do wymiany informacji, które dla konsorcjum mogą się okazać bardzo pomocne przy realizacji Projektu.