SZKOLENIE TECHNICZNE D+H DLA PROJEKTANTÓW SYSTEMÓW ODDYMIANIA

Nasz pracownik będzie uczestniczył w szkoleniu przewidzianym dla projektantów systemu oddymiania, organizowanym przez firmę D+H, szkolenie jest dla chcących zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie w/w systemu.