MICROSYSTEM sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego założoną w maju 1985 roku w Gdańsku.
Podstawową działalnością spółki jest projektowanie, instalowanie i uruchamianie Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń oraz obsługa serwisowa systemów i urządzeń.

Spółka posiada Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie technicznej i fizycznej ochrony mienia nr L-0428/00 z dnia 31 marca 2000 roku, Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia nr 18/III-14/T/WIII/2010 oraz certyfikaty jakości ISO 9001:2000 oraz AQAP 2110:2003. Wdrożyliśmy procedury Ochrony Informacji Niejawnych. Nasi pracownicy posiadają legitymacje kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Systemy
Projektujemy instalacje systemów zabezpieczeń oraz zaawansowane systemy teletechniczne.
Instalacje
Zapewniamy instalację sygnalizacji włamań i napadów oraz konserwację i obsługę pogwarancyjną zaprojektowanych systemów.
Inne
Wykonujemy zdjęcia bezzałogowym aparatem latającym do celów budowlanych, geodezyjnych i innych.
Ekspertyzy
Wykonujemy audyty i ekspertyzy. Posiadamy odpowiednie certyfikaty, zezwolenia i referencje.