Audyty i ekspertyzy

Wykonane na zlecenie Polskiej Izby Systemów Alarmowych:

1. URZĄD MIASTA GDAŃSK – opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Nadzoru nad Bezpieczeństwem Miasta Gdańska
2. URZĄD MIASTA GDYNIA – opracowanie koncepcji polegającej na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego określającego koszty które sa planowane oraz zakres prac projektowych i robót budowlanych realizacji rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
3. URZĄD MIASTA WEJHEROWO – opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego miasta.
4. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHEŁM – opracowanie koncepcji systemu monitoringu wizyjnego dla osiedla Mieszkaniowego Chełm w Gdańsku.
5. GAZ SYSTEM – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego określającego zakres prac projektowych i robót budowlanych realizacji inwestycji jednolitego systemu kontroli dostępu.
6. ENERGA Elektrownie OSTROŁĘKA S.A. – opracowanie koncepcji ochrony budynków biurowych oraz obiektów przemysłowych pod kątem wymaganego poziomu zabezpieczenia w związku z charakterem zakładu, kontroli dostępu, modyfikacji i rozbudowy istniejących systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.
7. ENERGA-OPERATOR – inwentaryzacja i audyt systemów kontroli dostępu.


We współpracy z Biurem Ekspertyz i Doradztwa Polskiej Izby Systemów Alarmowych dyrektor Georgis Bogdanis otrzymał Certyfikat Eksperta w zakresie bezpieczeństwa nr 031.

Uprawniający do indywidualnego lub grupowego prowadzenia badań, wydawania opinii i ekspertyz dotyczących:
1. projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia
2. warunków eksploatacji, konserwacji i napraw tego rodzaju urządzeń i systemów; oraz do grupowego, za pośrednictwem Biura Doradztwa i Ekspertyz PISA, prowadzenia badań wydawania opinii i ekspertyz dotyczących:
3. warunków stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
4. zabezpieczeń mechanicznych ochronie osób i mienia;
5. stanu bezpieczeństwa miejsc i obiektów oraz sposobów i środków neutralizacji zagrożeń, w szczególności przez stosowanie elektronicznych urządzeń i systemów oraz zespolenie bezpośredniej ochrony fizycznej zabezpieczeniem technicznym.