MICROSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w 1985 roku w Gdańsku. Jej kapitał jest w 100% polski, a założycielami są absolwenci i pracownicy Wydziału Elektroniki (aktualnie ETI) Politechniki Gdańskiej.

Trochę historii…

Początkowo MICROSYSTEM zajmował się generalnie usługami informatycznymi, latami uznawany za lidera na rynku oprogramowania do zarządzania, zbierał nagrody i wyróżnienia krajowych targów i konkursów oraz realizował projekty informatyczne zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W 1990 roku rozszerzono sferę działalności spółki o projektowanie i wykonawstwo (instalowanie i uruchamianie) w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych, co obecnie – wraz z szeroko rozumianą obsługą serwisową systemów i urządzeń – stanowi podstawową branżę działalności spółki.

Misja MICROSYSTEM to ciągłe rozwijanie poziomu i jakości zabezpieczeń elektronicznych w drodze dobrej współpracy z producentami urządzeń, klientami, jednostkami naukowymi oraz podmiotami działającymi w tej samej branży. Postępuje przy tym zawsze etycznie oraz w zgodzie z zasadami dobrych obyczajów handlowych.

Firma korzysta z najnowszych technologii i rozwiązań sprzętowych, które stara się wdrażać z korzyścią dla jej klientów. Nieustannie podnosi również kwalifikacje jej pracowników, którzy w celu realizacji powyższego, pracownicy regularnie uczestniczą w licznych szkoleniach, konferencjach, targach, wystawach, itp.

MICROSYSTEM zatrudnia około 30 pracowników etatowych, głównie w specjalnościach projektowania, instalowania i uruchamiania analogowych i cyfrowych systemów zabezpieczeń technicznych.

Pracownicy Spółki posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, jej specjaliści w zakresie zabezpieczeń posiadają wymagane prawem uprawnienia, są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadają stosowne certyfikaty (zaświadczenia) projektantów systemów zabezpieczeń, a także uprawnienia do eksploatacji i dozoru instalacji energetycznych do 1kV.

MICROSYSTEM posiada Koncesję MSWiA nr L-0428/00 z dnia 31 marca 2000 roku na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, a także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia nr 18/III-14/T/WIII/2010 z dnia 30 marca 2010 r.

Firma ma w posiadaniu także procedury ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych i autoryzacje wiodących producentów zabezpieczeń i sieci strukturalnych.

Projekty z udziałem MICROSYSTEM

Efektem dotychczasowych działań firmy MICROSYSTEM jest uzyskanie i późniejsze wykonanie wielu szczególnie atrakcyjnych i trudnych realizacyjnie zamówień, a także zaufanie i pozytywna opinia klientów. Pośród zrealizowanych inwestycji (w większości pod klucz), w ramach których zrealizowane zostały systemy zabezpieczeń, wymienić można m.in.:

• Centrum Gemini w Gdyni;
• Centrum Handlowe Alfa w Gdańsku;
• Centrum Finansowe Puławska w Warszawie;
• Stadion Energa Arena w Gdańsku;
• Międzynarodowe Targi Gdańskie AMBEREXPO;
• Gdański Teatr Szekspirowski;
• Pomorska Kolej Metropolitalna (Lokalne Centrum Sterowania i przystanki);
• przystanki PKP Informatyka;
• Centrala i oddziały Banku PKO BP S.A. w całej Polsce – od 1990 roku ponad 1000 instalacji.
  Firma jest jednym z partnerów technicznych banku w zakresie systemów zabezpieczeń bankowych;
• obiekty 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie (dawniej:
  Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej);
• placówki dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Europie;
• Bazylika Mariacka w Gdańsku.

Osiągnięcia

Spółka jest Partnerem Biznesowym wielu renomowanych dystrybutorów sprzętu i oprogramowania, m.in.: UTC Fire & Security, Lenel (VAR), C&C Partners i Technology, KABA Polska, Siemens, Schrack Polska, Draftel, Alpol. Była jednym z pionierów i liderów monitoringu prowadzonego z powietrza. Pierwsze drony wdrożone zostały do oferty w 2005 roku, wykonano wiele lotów, zdjęć i inspekcji istotnych obiektów na terenie całego kraju.

MICROSYSTEM Sp. z o.o., wspólnie z wiodącymi przedsiębiorstwami z branży, zainicjowała powstanie Polskiej Izby Systemów Alarmowych, do organów której nieprzerwanie deleguje swoich przedstawicieli.

Od początku spółka współpracuje z instytutami i katedrami Politechniki Gdańskiej realizując m.in. liczne projekty i zadania z zakresu fotogrametrii (drony), analizy obrazu wizyjnego i akustycznego (Katedra Systemów Multimedialnych). Aktualnie, wespół z Katedrą Systemów Multimedialnych PG i Departamentem Bezpieczeństwa Banku PKO BP realizuje projekt biometryczny wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Firma utrzymuje najnowocześniejsze narzędzia informatyczne, stosują szyfrowaną korespondencję i zdalną obsługę klientów, posiada własny park maszynowy i transportowy, serwery FTP i niezbędny osprzęt komputerowy (Lab) do projektowania i uruchamiania systemów, a także niezastąpione ekipy instalatorów i serwisantów na terenie całego kraju. Na potrzeby wybranych klientów dysponuje dedykowanymi zespołami serwisowymi w Sopocie i w Warszawie. Prezes Zarządu Georgis Bogdanis należy do grona członków Konwentu Politechniki Gdańskiej i również jest wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

MICROSYSTEM to laureat wielu nagród i wyróżnień. W latach 2012 i 2013 został umieszczony przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk na liście 500 Najbardziej Innowacyjnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce, zaś w 2015 roku otrzymał tytuł Geparda Biznesu 2014 branży budowlanej przyznawany przez Instytut Nowoczesnego Biznesu najbardziej dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom w Polsce. Został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami w tym m.in. przez Wicepremiera Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodę Pomorskiego, Polską Izbę Systemów Alarmowych, PKO Bank Polski S.A., P.B.O. BUDOPRZEM Olsztyn, ID Electronics Sp. z o.o., UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o., ALPOL Sp. z o.o., Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Nowator Papier i Poligrafia Sp. z o.o., Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Polski Rejestr Statków (laureat konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości), a także otrzymał Kordierytowy Kompas – innowacje dla bezpieczeństwa nas wszystkich”.