Koncesje, Certyfikaty, Zaświadczenia, Świadectwa

• Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie technicznej i fizycznej ochrony mienia nr L-0428/00 z dnia 31 marca 2000 roku.
• Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia nr 18/III-14/T/WIII/2010.
• Certyfikat jakości ISO 9001:2000 oraz AQAP 2110:2003.
• Pracownicy posiadają aktualne legitymacje kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
• Świadectwa ukończenia kursu w zakresie Wymagania najnowszych uregulowań normatywno-prawnych dla szacowania ryzyka i projektowania systemów.
• Zabezpieczeń technicznych stopni 1-4.
• Świadectwa ukończenia kursu instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/klasy SA4.
• Zaświadczenia udziału w seminarium eksperckim:
   Realizacja zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych – na podstawie wymagań rozporządzenia ministra spraw Wewnętrznych i Administracji
• Zaświadczenia udziału w seminarium: Zastosowanie Technik Biometrycznych w systemach zabezpieczeń.
• Zaświadczenia udziału w seminarium: Kompatybilność elektromagnetyczna systemów zabezpieczeń technicznych.
• Zaświadczenia udziału w kursie: Ekspertów w zakresie bezpieczeństwa.
• Zaświadczenia udziału w seminarium: Systemy monitoringu wizyjnego w warunkach podwyższonego ryzyka.
• Zaświadczenia udziału w seminarium: Zabezpieczenia mechaniczne w ochronie osób i mienia.


Certyfikaty, Dyplomy, Uprawnienia