Koncesje, Certyfikaty, Zaświadczenia, Świadectwa

• Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie technicznej i fizycznej ochrony mienia nr L-0428/00 z dnia 31 marca 2000 roku.
• Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia UE i NATO.
• Pracownicy posiadają aktualne legitymacje kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
• Świadectwa ukończenia kursu w zakresie Wymagania najnowszych uregulowań normatywno-prawnych dla szacowania ryzyka i projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4.
• Świadectwa ukończenia kursu instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/klasy SA4.
• Status eksperta systemów zabezpieczeń Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
• Autoryzacje Lenel, Roger, Schrack, C&C, PISA.