Postępowania Dofinansowane ze Środków Publicznych

Program PBS III

Projekt „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Regulamin zamówień oraz przykładowe wzory dokumentów

Archiwum ogłoszeń

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR

Projekt „Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

Planowanym efektem projektu będzie opracowany typoszereg produktów, obejmujących inteligentne znaki stojące, wiszące i mobilne, wyświetlające dynamicznie aktualizowaną zalecaną prędkość jazdy, określaną samoczynnie. Wbudowany w znaki drogowe moduł elektroniczny umożliwi wielomodalny pomiar warunków ruchu (wizyjny, akustyczny i analizę warunków meteorologicznych).

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Konsorcjum w składzie:
– Politechnika Gdańska – Lider Konsorcjum
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
– Siled Sp. z o.o.
– Microsystem Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 902 082,72 zł.
Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 929 720,59 zł

Termin realizacji projektu to 01.07.2017 – 30.06.2020 r.

Ogłoszenia

Aktualne postępowania