Zarząd

Prezes Zarządu
mgr inż. Georgis Bogdanis

Wiceprezes Zarządu
vacat

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Bogdanis

Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Bogdanis

Członek Rady Nadzorczej
Mikołaj Hajduk

Prokurenci

mgr Karolina Bogdanis
mgr inż. Łukasz Klajbor
mgr Wiktor Hajduk