Zarząd

Prezes Zarządu
Georgis Bogdanis

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Bogdanis

Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Bogdanis

Członek Rady Nadzorczej
Mikołaj Hajduk

Doradca Zarządu

Katarzyna Michalak-Magda

Prokurenci

Karolina Bogdanis
Łukasz Klajbor
Wiktor Hajduk