Zarząd

Prezes Zarządu
Robert Bernisz

Członek Zarządu
Adrian Grodzicki