Kontakt

Microsystem Spółka z o.o.
ul. Nowy Świat 34
80-299 Gdańsk

tel. (058) 551 09 72
fax. (058) 551 78 42

biuro@microsystem.com.pl

SERWIS – Całodobowe zgłoszenia awarii przyjmowane są pod numerem telefonu: 662 055 884

SERWIS PKM : 690 453 703
SERWIS WARSZAWA FcWnx: 690 169 669,
e-mail: warszawa.serwis@admin

Dane do faktury

Microsystem Sp. z o.o.
ul. Bitwy pod Płowcami 38/6
81-730 Sopot

NIP: 585-000-19-80
REGON: 001140909
KRS: 0000044505

PKO BP S.A.II Oddział w Gdańsku 76 1020 1811 0000 0802 0014 5573

Tel. księgowość: +48 58 500 50 27

Dane mailowe do poszczególnych działów

Sekretariat – biuro@microsystem.com.pl
Księgowość – ksiegowosc@microsystem.com.pl
Kadry – kadry@microsystem.com.pl
Dział przygotowywania usług – magazyn@microsystem.com.pl
Serwis – serwis@microsystem.com.pl

Dział projektowania, ofert:
Realizacje – realizacje@microsystem.com.pl
Realizacja techniczna – realizacjatechniczna@microsystem.com.pl
Wdrożenia – wdrozenia@microsystem.com.pl
Zapytania ofertowe – oferty@microsystem.com.pl

Formularz kontaktowy