Kontakt

Microsystem Spółka z o.o.
ul. Nowy Świat 34
80-299 Gdańsk

tel. (058) 551 09 72
fax. (058) 551 78 42

biuro@microsystem.com.pl

Serwis

serwis@microsystem.com.pl

Całodobowe zgłoszenia awarii przyjmowane są pod numerem telefonu: 662 055 884

SERWIS PKM : 690 453 703

Dane do faktury

Microsystem Spółka z o.o.
ul. Nowy Świat 34
80-299 Gdańsk

NIP: 585-000-19-80
REGON: 001140909
KRS: 0000044505

PKO BP S.A. II Oddział w Gdańsku 76 1020 1811 0000 0802 0014 5573

Pekao S.A. I Oddział w Gdyni 29 1240 1239 1111 0011 1813 2245