Warsztaty FWnX

W siedzibie naszej firmy z myślą o naszych klientach i współpracownikach, zorganizowane zostały warsztaty z FcWnx, osobą prowadzącą był nasz kolega, a program przewidywał m. innymi:
w programie m.in.:
– Alarmy – ogólne zasady i zarządzanie, konfiguracja powiadamiania na email,
– Budowanie map graficznych obiektów (pomieszczeń, budynków itp.)
– Bezpośrednia praca z bazą danych
– Programowanie wejść i wyjść
– Raporty