XXVIII Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków PISA

Dnia 22 czerwca 2022r. odbyły się obrady XXVIII Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków Polska Izba Systemów Alarmowych, w których udział wzięli Prezes Georgis Bogdanis (jednocześnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PISA) i Wiceprezes Zarządu Witold Sudomir. Podczas spotkania między innymi uchwalono jednolity tekst Statutu PISA oraz przedstawiono program działania do kolejnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego.
Jako członek organizacji, dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu dla Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Dodaj komentarz