Projekt „Multimodalny Biometryczny System Weryfikacji Tożsamości Klienta Bankowego” dobiega końca pierwszego roku (kalendarzowego) realizacji.

W tym czasie trzy zespoły – Politechniki Gdańskiej, Banku PKO BP oraz Microsystem Sp. z o.o., współpracując na comiesięcznych seminariach, wypracowały koncepcje scenariuszy i architektury systemu. Integracja przyjętych do stosowania metod odbędzie się z wykorzystaniem huba biometrycznego, którego prototyp został opracowany. Urządzenie jest wyposażone w nowoczesny energooszczędny procesor czterordzeniowy, szybki dysk ssd oraz wydajne złącza USB 3.0 do podłączenia urządzeń peryferyjnych. Opracowane urządzenie umożliwi integrację 4 metod weryfikacji tożsamości opartych o cechy pochodzące z: podpisu odręcznego, układu naczyń krwionośnych dłoni, mowy oraz konturu twarzy wraz z wizerunkiem twarzy. W ramach prowadzonych prac został opracowany bezprzewodowy prototyp urządzenia do rejestrowania elektronicznego podpisu odręcznego. Urządzenie jest wyposażone w szereg sensorów rejestrujących parametry podpisu, takich jak przyspieszenie, nachylenie pióra, czy siła nacisku na podłoże.

Obecnie trwają m.in. prace programistyczne, mające na celu rejestrację oraz weryfikację tożsamości z wykorzystaniem prototypu. Prace w zakresie rozkładu naczyń krwionośnych dłoni i sposobu ich weryfikacji dotyczą sposobu wykorzystania metody na stanowisku oraz możliwości systemu. Rozwój weryfikacji tożsamości w oparciu o sygnały mowy obejmował prace programistyczne oraz zebranie sygnałów testowych w celu przetestowania możliwych do wykorzystania w systemie algorytmów. Rezultatem przeprowadzonych prac związanych z konturem twarzy jest system budujący kontur twarzy z zeskanowanego wizerunku. Twarz jest rejestrowana z wykorzystaniem kamery Time of Flight.

Dalsze prace w projekcie będą prowadziły do opracowania poszczególnych technologii biometrycznych służących weryfikacji, a następnie zintegrowania ich dla osiągnięcia wyższej skuteczności funkcjonowania systemu.”