Spotkania szkoleniowe

Rozpoczęliśmy comiesięczny cykl spotkań szkoleniowych w siedzibie naszej spółki. Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń, wiedzy, spostrzeżeń i dobrych praktyk wyniesionych ze zrealizowanych i przygotowywanych prac. Ustalano kanon i porządek tych rozmów oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie kolejnych spotkań. Następne spotkanie 18.12.2015 br.