Seminarium Iława

W dniach 24-26.06.2015 r. w Iławie odbyło się spotkanie członków konsorcjum (Microsystem, Politechnika Gdańska, PKO BP) realizującego Umowę nr PBS3/B3/26/2015 zawartą w dniu 20.04.2015 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pn. „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego”.

W trakcie rozmów, oprócz kwestii dotyczących stosowanych technologii i procedur na stanowiskach, na które uczestnicy spotkania poświęcili większość czasu, poruszane były zagadnienia organizacyjne, finansowe oraz prawne.

Na spotkaniu zostały omówione tematy związane z opracowaniem mechanizmów i technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania multimodalnego stanowiska biometrycznego i infrastruktury sprzętowej. Panel technologiczny obejmował prace m.in. nad stosownymi specyfikacjami komunikatów biometrycznych, algorytmami pobierania próbek, budową i funkcjonalnością stanowiska, mechanizmami z zakresu bezpieczeństwa, a także nad właściwościami pióra biometrycznego. Podczas panelu proceduralnego ustalono natomiast m.in. podstawowe elementy proceduralne procesu obsługi klienta.

Podczas spotkania omówiono również m.in. możliwość wykorzystania danych biometrycznych podczas testowania opracowywanych rozwiązań, sposób przechowywania danych biometrycznych podczas oraz po zakończeniu testów, a także kwestie związane z certyfikacją i bezpieczeństwem przygotowywanego rozwiązania.

W wyniku spotkania nastąpiła wymiana i aktualizacja informacji, dotyczących realizacji projektu, pomiędzy poszczególnymi konsorcjantami.