Kompania Żniwiarz AK

Wraz z Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej mamy zaszczyt wspierać dystrybucję, wydanie i promocję książki pt.: ,,Kompania Żniwiarz AK” pod redakcją: Gustaw Budzyński („Szymura”), Mariusz Olczak i Janusz Prażmo („Krzysztof”). Pierwszy i ostatni z wymienionych to mieszkający w Gdańsku autentyczni świadkowie historii, aktywni uczestnicy powstania, co gwarantuje profesjonalne podejście do wspomnień, pisanych często po długim czasie, zapewnia ich spójność i oparcie na zachowanych źródłach pierwszego rzędu. I właśnie to przeplatanie wspomnień i zeskanowanych, niepublikowanych dotąd dokumentów stanowi o niezwykłej wartości tej książki. Szczerze polecamy.

Kategorie Bez kategorii